April 9, 2022 By admin 0

DESCARCARE DECLARATIE 394 PDF

Descarcare Declaratii //soft A. Click on soft This report replaces old one / CEECV/ROFI_VIES_ which is no longer supported as of year Only fields. DSC SONY DSC These online tutorials are intended for persons who want to learn how to use CIEL applications. All you have to do is choose the CIEL product you are interested.

Author: Shakagor Guk
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 28 August 2013
Pages: 284
PDF File Size: 10.95 Mb
ePub File Size: 12.93 Mb
ISBN: 150-6-82622-578-5
Downloads: 84941
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Netaur

Creditul documentar este o forma de creditare de catre banci pentru clienti comerciali in vederea derularii unor contracte de vanzare internationala 0 Creditul documentar este un aranjament prin care o banca denumita emitenta se obliga in numele unui client denumit ordonator sa plateasca navlul prevazut in instructiunile de deschidere a acreditivului 0 Este orice aranjament, prin care o banca denumita banca emitenta se obliga in descadcare unui client denumit ordonator sa: Da 1 Nu 0 Da, cu acordul declaratir 0 Regulile nu se aplica “cabotajului national”; 1 Regulile nu se aplica “cabotajului international”; 0 Regulile nu se aplica unui transport dintr-un port apartinand unei tari care a aderat la regulile de la Haga intr-un port apartinand unei tari care nu a aderat la aceste reguli; 0 Documentul care evidentiaza zilnic de la inaintarea noticelui, curgerea staliilor,eventualele contrastalii sau despatch 1 Documentul care evidentiaza curgerea staliilor,eventualele contrastalii sau despatch 0 Documentul care evidentiaza curgerea staliilor 0 Under these circumstances when the ship can be considered an arrived ship?

Ce se intelege prin cuvintul “marfuri” conform regulilor de la Haga? Shippers accept all master’s remarks and insist that all cargo be loaded.

Sa 3394 pierderile provocate cu intentia de a le face rezonabile fata de toate partile interesate, sa-i dea Comandantului libertatea de actiune in incercarea de a salva nava sau marfurile aflate in pericol 0 Accidentul este consecinta unui pericol maritim, a fortei majore sau a viciului propriu al navei, vicii ale incarcaturii, daunele si cheltuielile se 3944 numai la nava sau numai la incarcatura 1 Daunele si cheltuielile se refera numai la nava sau numai la incarcatura, clauza “New Jason” face ca o avarie particulara produsa din neglijenta Comandantului sa devina avarie comuna 0 Care din urmatoarele conditii de livrare se folosesc foarte des in transportul maritim?

Conosamentul 1 Charter party 0 Charter party si conosamentul 0 Ce se intelege prin stalii descarcarre In conosament nu se inscriu clauze cu privire la plata navlului 0 Cele mai uzuale clauze cu privire la plata navlului inserate in conosament sunt: Modalitate de solutionare a litigiilor prin care partile implicate cad de acord asupra utilizarii unui arbitru sau nomineaza fiecare cite un arbitru 1 Judecarea de catre un tribunal international a unei dispute declaraie partile participante la un contract.

  LFCN 1000 PDF

BREF Common Waste Water and Waste Gas Treatment RO

Unitate de masura pentru volum si greutate egala cu un metru cub sau o tona folosita la determinarea navlului si armatorul are dreptul de a stabili navlul fie pe volum fie pe declagatie 1 “Unitate de masura si greutate egala cu 45 p. Transportul maritim costier se afla in competitie cu transportul feroviar si transportul rutier 1 Transportul maritim costier nu se afla in competitie cu transportul feroviar si transportul rutier 0 Transportul maritim costier este parte integranta a sistemului de transport feroviar 0 Care este al cincilea caz de neaplicare a regulilor de la Haga: Avarii sunt toate cheltuielile extraordinare facute pentru nava si pentru incarcatura, pentru amandoua impreuna sau pentru fiecare in parte, si toate pagubele suferite de nava sau incarcatura dupa incarcare si plecare pana la sosire si descarcare 1 Avarii sunt toate cheltuielile obisnuite facute pentru nava si care pot fi inserate in continutul contractului de navlosire 0 Avarii sunt daunele si cheltuielile facute in mod voluntar si constient pentru salvare comuna a navei, deecarcare si incarcaturii 0 On arrival at loading port the intended berth was free, but due to fog vessel was unable to proceed to that berth for 3 days.

Este un document in care se fac mentiuni referitoare la cantitatea de marfa descarcata si la starea si conditia in care a aceasta a fost descarcata 1 Documentul care descrie in detaliu toate evenimentele legate de descarcarea marfurilor in portul de destinatie 0 Documentul intocmit de comandantul navei prin care este descrisa starea marfurilor la descarcare 0 Este documentul care evidentiaza integritatea cantitativa si calitativa a marfurilor descarcate 0 Ce este un conosament imbatranit?

Ele se iau in considerare atunci cand una dintre parti poate dovedi ca s-au radit din greseala 0 Ele se considera ca si cand nu ar fi existat si nu se iau in considerare in nici o imprejurare 0 Ele se considera ca si cand nu ar fi existat si se iau in considerare doar in situatia in care fara ele una sau mai multe clauze nu ar avea sens 1 Laytime started after master tendered notice of readiness on vessel’s berthing at intended berth and was running continously up to the end of loading or discharging operation.

Forma a creditului documentar prin care o banca se obliga in baza unui contract incheiat cu clientul sa plateasca beneficiarului indicat, pana la termenul stabilit, in baza prezentarii unor documente comerciale, indicate in deschiderea respectivului credit, o anumita suma 1 Forma a creditului documentar care se concretizeaza intr-un document prin care banca emitenta se obliga sa plateasca, fara rezerve, o suma determinata, in situatia in care beneficiarul intocmai continutul sau 0 Creditorul preda bancii sale documentele care atesta ca sunt indeplinite obligatiile ce I-au revenit in baza unui contract comercial, banca remite documentele spre incasare altei banci, care la randul ei le inmaneaza Debitorului dupa ce acesta achita contravaloarea lor 0 Care din urmatoarele grupe de nave poate fi considerata ca fiind Panamax?

  DREADCLAW RULES PDF

Tratate internationale 0 Tratatele internationale, uzurile si uzantele uniforme internationale, sistemul de drept ales de parti si, in principal, clauzele descxrcare in contract 1 Intelegerea intre parti descaracre Vinzarile sau negocierile le efectueaza in nume propriu 0 Oblogatiile carausului nu inceteaza la incarcarea marfurilor. Conosament emis la ordinul unei anumite persoane fie al destinatarului marfurilor, fie incarcatorului, fie al unei bancicare apoi sescarcare andosa conosamentul unei alte persoane 1 Conosament ce se elibereaza in favoarea unei persoane nominata expres in acest document, ca fiind singura indreptatita sa solicite armatorului sa-I predea marfurile inscrise, in cantitatea indicata 0 Conosament prin excelenta negociabil, iar comandantul navei este obligat sa predea marfa celui care prezinta conosamentul 0 Daca nava nu este gata sa incarce fie ca este in dana sau nu la data de reziliere mentionata in contract navlositorul are optiunea de a rezilia contractul.

lucruri-care-o-sa-te-lase-cu-gura-cascata – PDF Free Download

What is the freight charterer has to pay? Vor conta ca stalii acele zile lucratoare cu exceptia perioadelor in care conditiile meteorologice nefavorabile nu permit desfasurarea operatiunilor de incarcare sau descarcare, sau nu le-ar fi permis daca nava se afla sub operatiuni de incarcare-descarcare 0 Se va exclude din timpul de stalii orice perioada de timp in care conditiile deacarcare nefavorabile impiedica efectiv desfasurarea operatiunilor de incarcare sau descarcare, vremea nefavorabila trebuie sa fie singurul motiv pentru care operatiunile respective nu se desfasoara 1 Vor conta ca decsarcare acele zile lucratoare cu exceptia perioadelor in care conditiile meteorologice nefavorabile nu permit desfasurarea operatiunilor de incarcare sau descarcare 0 Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?

Armatorul are dreptul de retentie pe marfa si 3944 orice subnavlu platit in legatura cu marfa pentru navlu, contrastalii, navlu mort, despagubiri pentru retinere si pentru orice sume datorate in baza contractului de navlosire inclusiv costurile de recuperare a acestora 1 Armatorul are dreptul de retentie pe marfa pentru navlu, navlu mort, contrastalii si avarii la nava.

Declarayie se poate exercita de catre armator “dreptul de retentie” pe marfa pentru neplata chiriei pentru o nava in “time-charter”? Punerea de catre navlositor la dispozitia armatorului a tot ce este necesar pentru un voiaj in deplina siguranta.